FAVORITEN
0 product Warenkorb

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

Integritetspolicy

Allmänt Policy avseende integritet och marknadsföring hos KRISS AB. Denna policy beskriver hur KRISS AB (org.nr. 556213-9377), nedan benämnd KRISS, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss. Personuppgiftsansvarig KRISS är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter, och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Insamling av information För att du ska kunna köpa våra varor, eller kontakta oss för reklamation, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbshop, kontaktar oss via kontaktformulär, eller när du anmäler dig till vår kundklubb och vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av varor, samt medlemskap i kundklubb inkluderar ditt namn, din e-postadress, din adress, samt ditt telefonnummer. Vid anmälan till nyhetsbrev och användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn. Användning av information KRISS behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans, och betalning via faktura, betalkort eller annat betalningsmedel.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som besvarande av frågor kring produkter, samt reklamationer.
  • Förhindra bedrägerier samt utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, som till exempel bokföringslagen.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning, samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp och leverans av våra produkter.

Laglig grund för insamlande av data

  • Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor samt tillhandahålla service. Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). Vika personuppgifter lagras: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Lagringstid: 5 år efter senaste köp eller aktivitet.
  • Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande lagstiftning efterlev, såsom t.ex. bokföringslagen. Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag Vilka personuppgifter lagras: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig? Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy. KRISS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning, eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen. Utlämnande till tredje part Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor och bokföringsbyrå), samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, affärssystemsleverantörer, när det så behövs för att fylla ett beställt åtagande. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra, eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor, eller andra tillfällen då lagen så kräver. Cookies och andra verktyg Kriss använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Det finns två typer av cookies:

  • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
  • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Delafunktionen Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare (inte på individnivå) använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen. Analysfunktion Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Re-marketing Vi använder re-marketing på webbplatsen. Detta gör att vi kan få en uppskattning av våra besökares ålder och kön. I samband med kampanjer kan vi använda re-marketing för riktade annonser i Google Display Network. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. Du kan förändra dina inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google genom nedanstående länkar: https://www.google.com/settings/ads https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Säkerhet och informationsskydd Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet eller lagras på enheter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer och servar som används för att lagra personligt identifierbar information finns därför i avsedd och säker miljö i Sverige. Avsluta prenumeration Vi använder den e-postadress som du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, samt övrig produktrelaterad information, etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Ändring av Integritetspolicy KRISS äger rätt att vid behov ändra och komplettera Integritetspolicyn. Kontaktinformation Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.

NEWSLETTER

FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA

House of kriss

House of Kriss - Kundklubb

Einfache Bezahlung

Betala med Klarna hos Kriss
©2024 Kriss Sweden AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram